Krisrespons

Lägligt och direkt stöd.

Krisrespons gör det möjligt för ideella organisationer och företag att erbjuda information om hjälpinsatser till drabbade under och efter en kris.

Besök Krisrespons på Facebook


Säkerhetskoll och krissidor

Ta kontakt med och erbjud hjälp till personer som berörs av en kris.

 • Säkerhetskoll

  När personer som har drabbats av en kris publicerar inlägg på Facebook om en incident kan säkerhetskollen aktiveras. Säkerhetskollen uppmanar personer som befinner sig i krisområdet att markera sig själva som i säkerhet och vidarebefordrar dem därefter till en krissida där de kan be om och erbjuda hjälp.

  Läs mer

 • Krisresponssidor

  När säkerhetskollen aktiveras skapas en krissida på Facebook med information om den pågående krisen i syfte att föra samman människor som befinner sig i det berörda området. Personer, ideella organisationer och företag kan göra inlägg på en specifik krissida för att få och erbjuda hjälp efter en kris.

  Läs mer


Se hur människor samlades för att stötta varandra

Människor världen över använder Facebook för att få kontakt med och stötta varandra under en kris. Ta reda på hur du kan använda krisresponsen under och efter en kris för att markera dig själv som i säkerhet, ge eller få hjälp, samla in pengar och skaffa information.

En alternativ bildtext
”Vi har upptäckt att det effektivaste sättet att engagera en stor grupp människor under en kris är genom Social Good-verktygen som Facebook har skapat för att underlätta för ideella organisationer och supportrar att gå samman och göra skillnad.”

- Direct Relief

Läs mer

Behörighet och kravKrisresponsinlägg måste följa dessa riktlinjer:

 • De måste följa våra communityregler
 • De måste vara relevanta för krisen.
 • De får inte ha inslag av marknadsföring eller innehålla kommersiella erbjudanden.
 • Berätta för andra om du har hjälpt till.

För närvarande kan endast vitlistade samarbetspartners publicera inlägg om krisrespons på Facebook från en dator. Om du är intresserad av att använda den här funktionen kan du kontakta oss.

Resurser och nästa steg