Krisresponssidor

Ta kontakt med och erbjud hjälp till personer som berörs av en kris.

Krisrespons gör det möjligt för ideella organisationer och företag att erbjuda information om hjälpinsatser till drabbade under och efter en kris.

Besök Krisrespons på Facebook


Din organisation kan erbjuda hjälp i kristider.

Publicera ett erbjudande om hjälp

Erbjud hjälp genom att publicera ett inlägg på en krissida. Personer i behov av hjälp kan då svara på ditt inlägg.

En alternativ bildtext
Starta en krisinsamling

Skapa en insamling på Facebook i samband med en kris för att samla in pengar till hjälpinsatser.

En alternativ bildtext
Uppge användbar information

Skapa ett inlägg med information för att hjälpa personer som drabbats av en kris.


Anvisningar

  1. Gå till https://www.facebook.com/crisisresponse/ för att hitta en krissida
   *Om du använder Business Manager måste du gå genom business.facebook.com/crisisresponse
   *För närvarande endast tillgängligt för vitlistade samarbetspartners
  2. Klicka på den specifika incident som du vill erbjuda hjälp för
  3. Klicka på Stöd längst upp till vänster
  4. Klicka på Erbjud hjälp och sedan välj den kategori som matchar typen av hjälp som du kan ge
  5. Fyll i informationen och välj din sida från fältet Skribent
  6. Klicka på Skapa
  1. Klicka på Hantera dina inlägg
  2. Klicka på det specifika inlägget
  3. Klicka på Redigera inlägg/Ta bort

  Markera inlägget som avslutat när hjälpen har fullföljts.

  1. Gå till en krissida
  2. Klicka på Hantera dina inlägg i menyn till vänster
  3. Klicka på det specifika inlägget
  4. Klicka på den blå knappen Markera som avslutat

  Du kan skapa insamlingar för ideella organisationer och personliga ändamål på Facebook på en krissida.
  Följ stegen nedan när du vill skapa en insamling:

  1. Gå till Krisrespons på Facebook och välj en kris som du vill skapa en insamling för
  2. Bläddra ned till krissidan och välj Samla in pengar
  3. Välj Ideell organisationeller Vän på Facebook
  4. Välj eller sök efter en vän eller ideell organisation
  5. Fyll i informationen för vem eller vad du vill samla in pengar till
  6. Klicka på Skapa

  Den här funktionen är i nuläget enbart tillgänglig i USA och du måste vara minst 18 år för att kunna skapa en personlig insamling.

  Genom den här funktionen kan information delas på sidor vid lämpliga tidpunkter, till exempel om vilka tjänster du erbjuder eller din kontaktinformation, vilket gör det enklare att få uppdateringar i realtid.

  1. Gå till https://www.facebook.com/crisisresponse/ för att hitta en krissida
   *Om du använder Business Manager måste du gå genom business.facebook.com/crisisresponse
   *För närvarande endast tillgängligt för vitlistade samarbetspartners
  2. Klicka på den specifika incident som du vill erbjuda hjälp för
  3. Klicka på Stöd längst upp till vänster
  4. Klicka på Erbjud hjälp och välj kategorin Information
  5. Fyll i informationen och välj din sida från fältet Skribent
  6. Klicka på Skapa

  Rekommenderade metodtips

  Publicera så snart du kan

  Erbjudanden och förfrågningar om hjälp som görs inom fyra dagar efter krisens början är mest engagerande och användbara för den drabbade communityn.

  En alternativ bildtext
  Håll det kortfattat

  300–450 ord eller ungefär 5 meningar.

  En alternativ bildtext
  Ta med foton

  Du kan bifoga ett foto i kommentarerna.


  Behörighet och krav


  Krisresponsinlägg måste följa dessa riktlinjer:

  • De måste följa våra communityregler.
  • De måste vara relevanta för krisen.
  • De får inte ha inslag av marknadsföring eller innehålla kommersiella erbjudanden.
  • Berätta för andra om du har hjälpt till.

  För närvarande är krisrespons endast tillgängligt från en dator för vitlistade samarbetspartners. Om du är intresserad av att använda den här funktionen kan du kontakta oss.