Säkerhetskoll

Ett lätt sätt att visa för vänner och familj att du är i säkerhet under en krissituation.

Vid en krissituation är det viktigaste av allt att få veta att de som är viktiga för dig är i säkerhet. Säkerhetskoll har aktiverats mer än 1 400 gånger för att skapa kontakt mellan och stötta personer i en krissituation.

Besök Krisrespons på Facebook


Hur fungerar säkerhetskollen?

När en incident som en jordbävning, orkan, skjutning eller byggnadskollaps äger rum där människor kan vara i fara, varnar en global krisrapporteringsbyrå Facebook.

Säkerhetskoll
har aktiverats

När en incident uppstår där personer kan vara i fara informerar en global krisrapporteringsagentur Facebook.

Ta reda på mer
En alternativ bildtext
Se hur andra har det i det drabbade området

Ta reda på mer om krissituationer, se hur vänner har det och hitta sätt att hjälpa till.

Ta reda på mer
En alternativ bildtext
Markera dig som I säkerhet

När du får en avisering från Facebook med en fråga om du är i säkerhet klickar du på Jag är i säkerhet.

Läs mer