Håll kontakt med målgruppen

Håll kontakten med supportrar på din Facebook-sida för att stärka era relationer.


  Autentiska kontakter är centrala för att bygga en stark community. Använd din sida för att interagera med dina supportrar och hjälpa dem känna sig uppmärksammade och uppskattade av din organisation.

  1. Publicera regelbundet med ditt verktyg för schemaläggning av inlägg i publiceringsverktygen.
  2. Använd inläggsinriktning, grupper eller anpassade målgrupper för att få kontakt med specifika personer.

  Facebook är en kanal för tvåvägskommunikation mellan dig och dina supportrar. Du kan använda inlägg, Messenger, grupper, taggar, kommentarer och händelser för att skapa dialog med supportrar och ge dem en djupare kontakt med din organisation. Några idéer för att bjuda in till samtal:

  • Bjud in till samtal och svara supportrar genom att kommentera inlägg och aktivera meddelanden för din sida.
  • Publicera i en ton som uppmuntrar supportrar att ge feedback genom att kommentera.
  • Dela personliga berättelser från din personal, dina supportrar och dina mottagare som kan inspirera personer att dela med sig av sina egna berättelser.
  • Skapa inlägg som ger personer som gillar din sida en anledning att hänvisa till dem i sina onlinesamtal med vänner – du gör det genom att överraska läsare, skriva på ett tankeväckande sätt eller skriva något relevant om en aktuell händelse.
  • Om du publicerar om en svår fråga bekräftar du att ämnet är känsligt och frågar dina supportrar hur de skulle prata om ämnet.

  Personer uppskattar att bli hörda. När du snabbt svarar på inlägg och kommentarer kommer du att märka att supportrar också ger mer respons. Använd flikarna Meddelanden och Aviseringar i administratörsverktygen för sidor för att snabbt komma åt och följa upp med alla personer som interagerar med din sida. Här är några metodtips:

  • Kontrollera regelbundet din sidas aktivitet för att se kommentarer och frågor som behöver uppmärksammas.
  • Svara på inläggskommentarer på ett positivt sätt och så snabbt som möjligt.
  • Gilla och kommentera inlägg från andra sidor som har en målgrupp som liknar din.
  • Kontakta de mest aktiva personerna på din sida via Messenger, e-post eller telefon för att tacka dem och ta reda på mer om deras intresse för din organisation.
  Vem vill du nå?

  Titta på målen du har angett för din organisation och fundera på hur personer kan hjälpa dig nå dem. Hur uppfyller dina program ett behov eller löser ett problem som är viktigt för en potentiell supporter? Tänk brett på vilka som kan vara intresserade av och få fördelar genom att vara involverade med din organisation. Att komma på värdet du ger till en community är det första steget för att identifiera din ideala målgrupp. När du väljer din målgrupp bör du överväga egenskaper som baseras på demografi och intressen:

  • Demografi: Det här kan omfatta ålder, kön, plats, etnisk bakgrund, civilstånd, inkomst och mycket annat.
  • Intresse: Detta identifierar mer om potentiella supportrars hobbyer, beteenden, kontakter, livsstilar och mycket annat.

  Använd inläggsinriktning, grupper eller anpassade målgrupper för att få kontakt med specifika personer.

  TIPS: För att hjälpa dig välja egenskaperna som du ska använda för att rikta dina inlägg (för både betalda och obetalda inlägg) rekommenderar vi att du använder verktyget för målgruppsstatistik för att välja vilka egenskaper du vill rikta dig till och se hur många personer som uppfyller dessa kriterier. Det här kan visa dig om du ska använda smalare eller bredare målgruppskriterier, samt identifiera de vanligaste gilla-markeringarna för sidor och typiska aktiviteter för en potentiell målgrupp. Tänk på att verktyget för målgruppsstatistik för närvarande endast är tillgängligt på datorer.

  När din publiceringsstrategi utvecklas kanske du vill använda en kalender för att planera dina inlägg och vara organiserad. En redaktionell kalender kan hjälpa dig om du har flera personer som hanterar dina inlägg. Den kan också hjälpa dig hålla koll på relevanta evenemang och helgdagar så att du kan publicera innehåll vid rätt tidpunkter. Med en inläggskalender kan du även tillgodose behov för personer som befinner sig på olika nivåer av interaktion med din organisation – från personer som du vill nå för första gången till lojala supportrar som utför aktiviteter vid upprepade tillfällen. Du kanske vill balansera dina inlägg för att vända dig till målgrupper i hela processen för anhängarinteraktion.

  Balansera ditt innehåll. Storleken för varje nivå i processen visar antalet personer i din målgrupp som sannolikt kommer att finnas på den nivån, och det kan översättas till vilken andel av dina inlägg som du vill tillägna respektive nivå av supportrar.

  Basera din inläggsplanering på mål. Målen som du kom fram till i din kampanjstrategi ger dig också information om hur mycket tid som du lägger på varje nivå av supportrar. Om ditt huvudsakliga mål för att använda Facebook är att göra personer mer involverade i din organisation så kan du välja att lägga mer tid på inlägg som riktas till nivåer med intresserade och engagerade personer.

  Nästa steg

  Engagera supportrar

  Ta reda på vad som krävs för att skapa en effektiv Facebook-strategi för ett så bra resultat som möjligt online.

  Ta reda på mer