Steg 2

Registrera dig för verktyg

Kraftfulla verktyg för att skapa positiv förändring i världen.


Insamlingsverktyg

Vi hjälper ideella organisationer att samla in pengar via Facebook. För att göra det lättare för dig och din community att samla in pengar på Facebook har vi skapat verktyg som hjälper ideella organisationer och deras supportrar samla in pengar. Läs mer om hur du verifieras och ansöker om Facebooks insamlingsverktyg.

Verktyg för krisrespons

Krisrespons gör det möjligt för ideella organisationer och företag att erbjuda information om hjälpinsatser till drabbade under och efter en kris. Klicka härför information kvalificering, användning och hur du blir en vitlistad partner.

Hälsoverktyg

Våra hälsoverktyg har utformats för att hjälpa till med att identifiera nödsituationer, tillhandahålla verktyg och informera sjukvårdsleverantörer så att personer får den hjälp de behöver snabbare. Facebook har skapat verktyg för förebyggande av självmord och blodgivning för att hjälpa de som behöver hjälp. Klicka här för information om kvalificering för och användning av vårt verktyg för blodgivning. Ta reda på mer om hur Facebook använder maskininlärning för att förhindra självmord.

Mentorskap

Vi tror att det är viktigt att skapa och vårda den rätta sortens nya relationer för att nå positiva resultat, och det är här som Mentorskap och stöd kommer in. Det är ett verktyg som kopplar samman dem som söker stöd och vägledning med dem som har rätt erfarenhet för att hjälpa till.

Verktyget för mentorskap gör att organisationer kan starta ett skalbart mentorskapsprogram, eller ge befintliga mentorskapsprogram ett ytterligare lager stöd.

Klicka här för information om kvalificering och användning.

Steg 3

Publicera på din sida

Kommunikation på Facebook sker i första hand via inlägg, eftersom det är det enklaste och ständigt tillgängliga sättet för att prata med några av eller alla dina följare.

Ta reda på mer